Ledig Plass

Ønsker du å leie plass til båten din?

Prisen er kr 4.400,- pr breddemeter pr sesong. Sesongen er 1. april til 1. oktober, men vi er fleksible her. Plassene måles fra senter utligger til senter utligger, og det vil si at halve bredden av utliggerne må regnes med i plassen. I tillegg må du regne med nok plass til at båten med fendre ute skal kunne ligge fritt i båsen. Dette vil si at en båt som er 3 meter bred ligger godt på en plass som er 4 meter bred. En 26 » motorbåt trenger normalt en 3,5 meter plass. P.g.a bredden mellom bryggene, er det også noen restriksjoner m.h.t lengden som kan ligge på de forskjellige plassene. På sydsiden av A-brygga er prisene satt ned til kr 3.330,- pr bryggemeter. Dette er pga at det er litt trangere å kjøre inn/ut.

Det er mulig å la båten ligge ute om vinteren. Vinterleie er 3.330,- pr plass, og alle som er tilkoblet strøm, deler på denne utgiften likt. Det er ikke bobleanlegg om vinteren.

Plassen godkjennes for en type båt, og skal du bytte båt må du først sikre deg at du kan ha den i den plassen du er tildelt, eller få tildelt en annen plass om det er noen ledig som passer til den nye båten.

Bryggene er avlåst, og man må ha kode for å komme inn. Parkering ordnes med parkeringskort man får utdelt slik at vi kan begrense parkeringen på vår plass til kun å være for de som har båtplass. (ikke badegjester)

Det er obligatorisk medlemskap i bryggeforeningen. Medlemskapet har hittil ikke kostet noe. Bryggeforeningen organiserer bl.a vakter om sommeren sammen med de andre foreningene ( «De fastboende – borterste brygge) og Arbeidernes Båt Forening på andre siden av vika. Det går 2 mann på vakt hver natt, vi diskponerer egen vakt-hytte, og man kan evt kjøpe seg fri for dette. Vil man ikke gå vakt eller betale andre for at de har gått vakt, opphører leieforholdet etter den sesongen.

Du kan si opp plassen innen 1.12. det året du har betalt leie for, og slipper da å betale for plassen neste år. Hvis du et år ønsker å leie ut plassen din går dette fint, men Vindsteg må godkjenne leietakeren/ båtstørrelsen.

Det er ikke plasser ledig til seilbåter som stikker dypere enn 1,70 .

Ønsker du plass? Ta kontakt med Lars Heggland tlf 93 03 13 13 eller helst på epost; lars@him.no