Eieropplysninger

Bryggeanlegget eies av Vindsteg AS, som eies av Widar Salbuvik.
For daglige henvendelser, feilmeldinger, forespørsler om bryggeplass osv kontakt:
Lars Heggland Tlf: 93 03 13 13 Epost. lars@him.no

Kontakt Info

Ta kontakt med Lars Heggland for leie av plass, forespørsler ol.

tlf : 93031313

lars@him.no