Det er båtsesong !!

Det er sommer !!

 

 

Ledige plasser

Vi har ledige plasser nå – Kontakt Lars Heggland – 93031313 eller lars@him.no for å få plass.

 

Bytte plass / bytte båt

Hvis noen har ønsker om å bytte plass, si fra til Lars Heggland. Bytter du f.eks fra motorbåt til seilbåt, så kan du som oftest ikke ligge på samme plass. Hvis du ikke sjekker dette på forhand, kan det bli problemer. Som regel ordner vi det til.

Skal du bytte til større båt, så må du sikre deg at det er plass til den nye båten. Er det ikke det, og vi ikke har annen plass til deg som passer den, da har du et stort problem.

 

Vakt

Vi går vakter sammen med de 2 andre bryggene. Først sender vi ut forespørsler om tidsperioden, og når det evt ikke passer. Deretter fordeles vaktene. Passer ikke den vakten du har fått, ta kontakt med den du får oppgitt som kontaktperson for å bytte. Vaktliste sendes ut senere.

 

Parkering

Vi sender ut på epost oblat som man selv skriver ut og legger godt synlig i bilen. I sesongen er det kun tillatt med 1 bil pr leieplass på parkeringsplassen vår. Har man 2 biler med , må den andre parkere utenfor.

Er det midt i juli, og dårlig plass, parker så nærme de andre som du kan, På begge sider parkeres rett inn/ut.

 

Biler som står på plassen uten synlig oblat, oppfordres det til å «parkere inne» Varsel om dette står synlig ved innkjørslen.

 

Rampe

Det koster ingen ting for noen å benytte rampen for å sette ut/ta opp båt. Men, det er ikke tillatt å parkere båt-henger på parkeringsplassen.